Jarní členská schůze se uskuteční 30. března 2019 od 15 hodin v zasedací místnosti spolkového domu.