Na 9. listopadu je připravována výroční členská schůze. Hlavním bodem programu bude volba nového výboru, proto je účast členů nutná. Začátek schůze je v 15 hodin a místem konání je zasedací místnost ve spolkovém domě.