Občanské sdružení by mělo být v nejbližší době přeměněno na spolek.
Předseda sdružení rozeslal členům výboru návrh nových stanov k případným úpravám či doplnění.