Noční prohlídky zámku Lucka I. v Dámském salonku

V tomto roce projevilo město zájem o vydání reprezentativní publikace o Zruči nad Sázavou a pověřilo místostarostku JUDr. Alenu Hajskou sestavením pracovního kolektivu. Jeho součástí mělo být i naše sdružení. Z naší členské základny byla vybrána archivářka PhDr. Jana Vaněčková, aby dále naším jménem jednala.

Byla zahájena rekonstrukce bývalé Baťovy školy v ulici 5. května. Z léta nevyužívaného objektu má vzniknout Spolkový dům, v němž bychom měli získat jednu z kluboven.

2. dubna 2011 jsme uspořádali přednášku pro veřejnost nazvanou „Vzpomínání na Adolfa Schebka“. V tomto roce totiž uplynulo právě 100 let od jeho úmrtí. Byl to on, kdo se zasloužil o největší přestavbu zručského zámku. přestavba započala v roce 1891 a trvala několik let, autorem plánů na přestavbu byl významný český architekt té doby Jan Vejrych. Na úpravě zámeckého parku se pak podílel významný zručský rodák Karel Šindler. Přednášku vedla Mgr. Lucie Swierczeková, pracovnice Národního muzea v Praze. O přednášku i následnou besedu byl značný zájem a nenechala si ji ujít ani paní Tatjana Blažková (pocházející z rodu Schebků a bývalá spolumajitelka zámku).

V květnu byl pořádán pěší výlet do Kácova. Cílem byla prohlídka zámku, exkurze ve výrobně piva a společný oběd v tamní pivovarské restauraci.

V červnu se konalo setkání členek členek Klubu panenek ČR. Byla pro ně připravena prohlídka zámku s Jiřinou Janatovou a v regionálním muzeu je provedli Jan Adrián a František Leopold.

V srpnu jsme se pořadatelsky podíleli na Historických slavnostech. Pořadatel akce je sice město, ale každoročně se naše sdružení zapojuje do příprav. Provádíme v zámku, u panenek,v regionálním muzeu. Letos děvčata připravila i kostýmovanou noční prohlídku. Připravili jsme také celodenní projížďky v kočáře taženým koňmi. K tomu Jiřina Janatová vypracovala speciální text o zajímavých místech po trase, kudy kočár městem projížděl. V kočáře slovem provázela Lucie Klatovská. Tento doplněk městských slavností jsme i financovali.

Na srpen byl naplánován výlet na rozhlednu Bohdanka do Bohdanče. Bohužel zájem o tento výšlap nebyl. Předseda sdružení Jan Adrián se na trasu vydal sám.

V polovině září byla pořádána společná akce Sdružení Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí, Klubu panenek ČR a zahradnické firmy Starkl. Akce nesla název „Setkání se šlechtičnou Emmou“. Firma Starkl k této příležitosti zámek krásně vyzdobila květinami a v zámku proběhla netradiční prohlídka, což návštěvníci uvítali, protože na klasické prohlídce již někteří byli.

Pro seniory v Centrinu připravila Jiřina Janatová, Jan Adrián a filmař Karel Tvrdík přednášku o zručském rodákovi MUDr. Josefu Svobodovi. Promítány byly zajímavé dokumenty o jeho životě. Bohužel trochu zlobila technika a tak byl dokument bez zvuku. O to více se pak besedovalo. Ta samá přednáška, promítání a beseda byla následně uspořádána pro širokou veřejnost v zasedací místnosti zámku. V tomto roce totiž uplynulo 100 let od jeho jmenováním čestným občanem města. K tomuto výročí byla pro členy sdružení uspořádána i procházka po městě, se zastávkami na zajímavých místech – např. Svobodův rodný dům, na náměstí, které také nese Svobodovo jméno. Na závěr procházky byl k jeho hrobu položen věnec. Tohoto aktu se účastnili i zástupci města.

22.10. se uskutečnilo výjezdní zasedání do Lipníku nad Bečvou. Rodáky tam přivítal sám starosta města a poté jim zařídil výlet s průvodkyní po okolí – na nedaleký hrad, kam se sjíždějí každoročně kováři, aby předvedli svůj um. některá díla jsou pak instalována po celém městě. Bylo to velmi zajímavé a všem se autobusový výlet líbil. Zástupce Lipníku nad Bečvou jsme pozvali na oplátku do Zruče nad Sázavou.

5. listopadu se v restauraci V Rákosí uskutečnila již 3. výroční členská schůze. Hovořilo se o činnosti i plánech na další období.

Jednou z nejvydařenějších akcí tohoto roku byl koncert českého zpěváka Richarda Pachmana , sopranistky Dity Vích-Hořínkové a houslisty Vladimíra Kirikova. Koncert nesl název „Útes“ a proběhl v místním kostele Povýšení sv. Kříže. Koncertu předcházelo malé povídání o místním varhaníkovi Jakubu Gaudenciovi, současníku J. A. Komenského. Povídání si připravila Jiřina Janatová. Kostel byl plný a koncert úžasný.

V zámecké galerii jsme se podíleli na výstavě nazvané „Andělské zvonění“, a pomáhali jsme při vánočních trzích, které se konaly na nádvoří zámku. Jejich součástí je i rozsvěcení vánočního stromku.

24. prosince byli někteří členové sdružení (Alena Zemanová, Jiřina Janatová a Jan Adrián) organizátory soutěže o nejlepší bramborový salát – „Zručský salátink“.

24.12. odpoledne bylo vydáváno „Betlémské světlo“. Lidé si přicházeli do Zámecké restaurace připálit svíčky z plamínku, který byl dovezen z Kolína. Zajistili: Zemanová a Adrián.