V sobotu 11.11.2017 se uskutečnila členská schůze. Na programu bylo zhodnocení činnosti v roce 2017, zpráva o hospodaření, která byla jednomyslně schválena. Dále pak zpráva kontrolní komise, která neshledala v účetnictví žádné pochybení. Členská základna čítala ke dni schůze 51 členů, přítomno bylo 27, schůze tedy byla usnášení schopná. V diskuzi se hovořilo o plánech na příští rok, podána byla informace o připravovaných žádostech o příspěvky, poděkováno bylo sponzorům i představenstvu spolku za aktivitu. Po oficiální části schůze následovala živá hudba a společná večeře.