30. března 2019 se uskutečnila jarní členská schůze v zasedací místnosti spolkového domu.