Foto z křestu brožury o Janu Schebkovi, staviteli železnic. Kmotrou byla místostarostka JUDr. Alena Hajská, autor brožury Ing. Antonín Heřman, spoluautorka Jiřina Janatová a předseda Rodáků Jan Adrián.

Výbor se scházel v tomto roce pravidelně, vždy první čtvrtek každého měsíce. Projednávány byly spolkové záležitosti – členská základna, hospodaření, příprava akcí, apod.

Po dohodě s Muzeem Těšínska byla zapůjčena výstava „Proč mámy pláčou“ . Výstava byla instalována v Památníku životické tragédie a trvala od 3. 2.2015 – 12. 5.2015. Podle ohlasů měla i tam velký úspěch a od správy tamního muzea přišlo nejen poděkování, ale byl projeven zájem o další spolupráci.

14. února se uskutečnila akce k 200. výročí narození Jana Schebka, stavitele železnic. Akce začala ve 14 hodin komentovanou procházkou parkem – vedla ji Jiřina Janatová, poté následovalo položení kytice u sochy Jana Schebka – toho se ujal Jan Adrián. V 15 hodin začala přednáška Ing. Antonína Heřmana v zasedacím sále zámku. Součástí přednášky bylo promítání fotografií a zajímavých dokumentů o Janu Schebkovi a na závěr filmař Karel Tvrdík promítl svůj film natočený ke 100. výročí Posázavské železnice.
Akce byla hojně navštívena a psalo se o ní v místním a dokonce i regionálním tisku. Pořadatele akce těší zejména to, že se akce zúčastnili i tři nejstarší členové – devadesátiletí pánové Sůva a Krňák a paní Tvrdíková. Přáli bychom si, aby jim zdraví přálo a mohli akce navštěvovat i v dalších letech.

28. března se uskutečnilo Setkání rodáků ve Spolkovém domě . Hlavním důvodem bylo projednat spolkové věci, schválit příjem nových členů, přednést stav finančních prostředků spolku, informace o podaných grantech na rok 2015 a jejich využití a poděkování sponzorům.

11. 4.2015 vyjelo OS Rodáků na další z poznávacích zájezdů, tentokrát na Vlašimsko (Zámek Růžkovy Lhotice, Farní muzeum Kondrac, Zámek Vlašim a Spolkový dům Trhový Štěpánov. Průvodcem byla po celý den ředitelka Muzea v Benešově. Všem účastníkům se zájezd líbil a už se těší na další.

5. června byla slavnostní vernisáží zahájena na Hradě v Ledči n. S. výstava „Proč mámy pláčou a Život konopišťských pánů ve fotografii“. Obě části výstavy instalovaly Alena Zemanová a Jiřina Janatová. Druhá část o konopišťských pánech byla zápůjčka z Muzea Benešov. Slavnostní vernisáže se mimo jiné zúčastnili zástupci vedení Hradu, místostarosta města Ledeč n. S. a předseda OS Rodáků Jan Adrián.

V rámci akce pořádané Spolkovým domem a městskou knihovnou nazvané „Cesta Josefa Čapka“ – k 70. výročí ukončení 2. světové války byla instalována výstava o Josefu Čapkovi . Zahájení výstavy se zúčastnila členka OS Rodáků Jiřina Janatová, která pak následně ještě měla přednášku s obrazovou prezentací o životě Josefa Čapka pro veřejnost i pro žáky místní ZŠ. Dílčí akce probíhaly až do 30. června.

Na červenec byl plánován zájezd do Soběhrd, kde se měly konat větší církevní akce k 600. výročí upálení Jana Husa. Bohužel o zájezd nebyl zájem, proto byla připravena náhradní akce – výstava o životě a díle Jana Husa. Výstava byla instalována ve Spolkovém domě, připravila jí Jiřina Janatová, instalaci provedly jiřina Janatová a Alena Zemanová. Výstavu bylo možno zhlédnout denně po celý měsíc červenec.

31. 7. odpoledne se uskutečnil křest nově vydané brožury o Janu Schebkovi. Kmotrou byla místostarostka města JUDr. Alena Hajská. Součástí křtu pak byla prezentace brožury a autogramiáda (Ing. Heřman a Jiřina Janatová). Zajímavá brožura bude dále nabízena k prodeji. Za její vydání OS Rodáků děkuje nejen autorům, ale především městu Zruč nad Sázavou a sponzorům. Bez jejich finanční pomoci by nejspíš k vydání nedošlo, což by byla velká škoda, protože Ing. Heřman vyhledal spoustu dosud nikde nepublikovaných informací a faktů ze života Jana Schebka, který tak nějak neprávem zůstal ve stínu velkopodnikatelů Kleinů a Lannů.

12. 9. jsme vyjeli na další autobusový zájezd v rámci projektu „Rodáci poznávají své okolí“. Tentokrát byl cílem areál Zámku Kačina, kde se konaly Dožínky a vinobraní 2015. Ze Zruče jsme odjížděli ráno v 8.30 a vraceli jsme se v podvečer. Unavení, ale rozhodně spokojení.

Do našeho města, jako bývalého Baťova města se chystala paní Dolores Baťa z Brazílie, nejstarší vnučka jana Antonína Bati, který nechal vystavět továrnu a novou část Zruče n. S. Paní Janatová byla požádána, aby se ujala průvodcovství městem. Bohužel se nemohla z rodinných důvodů účastnit, proto se obrátila na předsedu OS Rodáků p. Adriána,který si přizval ještě kronikáře a pamětníka p. Bínu. město zastoupila místostarostk paní JUDr. Hajská. Prošli si „baťovskou“ část města a paní Dolores prozradila, že sbírá panenky, tak byla pozvána do expozice panenek v zámku. Zde si výborně rozuměla s Alenou Zemanovou, která jí ochotně vše ukázala. Paní Dolores byla zřejmě s návštěvou našeho města spokojená, protože ještě následně poslala děkovný dopis.

26.10. se od 15 hodin ve Zručském dvoře v Country baru uskutečnilo již 6. výroční veřejné setkání. Přítomní členové vyslechli zprávu o hospodaření, o grantech a další spolkové záležitosti. Součástí setkání byla i prohlídka nově otevřených expozic v areálu zámku. O přípravu nových expozic se zasloužili i naši členové. Pan Adrián zajistil od Tvrdíků, potomků místního kováře, zařízení bývalé kovárny, ale bohužel od instalace tohoto bylo nakonec ustoupeno, i když prohlídka zařízení proběhla a předběžný zájem byl. Paní janatová zapůjčila originál písemnosti od kováře – kopie toho je instalována v Kolowratské věži. Na závěr schůze byl připraven i kulturní program a občerstvení.

28.10. v 10.00 došlo k položení kytice k Památníku na Malostranském náměstí. (Adrián, Janatová)

6.11. – Akce v rámci Týdne vědy a techniky 2015 – Ing. Heřman měl přednášku v Schebkově paláci v Praze o Janu schebkovi, staviteli železnic. Akce se zúčastnil i předseda sdružení Jan Adrián a nabízel brožury. Ing. Heřman získal kontakt na průvodkyni a domluvil pro členy sdružení exkurzi po Schebkově paláci.

Již tradiční Adventní koncert Richarda Pachmana v tomto roce nepořádali Rodáci, ale Klub panenek ČR. Nicméně Rodáci vypomáhali pořadatelsky.