V sobotu 7.10. 2017 se uskutečnil další zájezd ze seriálu „Po stopách Schebků“. Tentokrát to bylo do rodiště Jana Schebka, stavitele železnic – do Šťáhlav u Plzně. Ve Šťáhlavech nás přivítal tamní starosta a paní kronikářka, kteří nás zavedli do zasedací místnosti, kde zručská místostarostka paní JUDr. Alena Hajská předala propagační materiály našeho města. Následné posezení a povídání bylo velmi příjemné a vládla srdečná atmosféra. Kronikářka nám povyprávěla něco o historii šťáhlavského rodu Schebků a starosta nás seznámil se současným děním ve Šťáhlavech. Z jeho povídání vyšlo najevo, že nemáme společného pouze Jana Schebka, ale také házenou, která se na obou místech hraje velmi aktivně, což potvrdil i nejmladší účastník zájezdu – zručský házenkář jedenáctiletý Bořek Jelínek. Pak jsme se prošli k renovovanému bývalému schebkovskému statku, kde dnes bydlí starosta, stejně jako někdejší rychtář – otec Jana Schebka.

Rodáci svou činnost prezentovali představením deskové hry ZATRE a autogramiádou právě vydané brožury "Šlechtici Schebkové".

Foto: Fr. Leopold

V sobotu 13. května 2017 jsme se vydali na jarní výlet. Sešli jsme se na nádraží ve Staré Zruči a vláčkem dojeli do Vlastějovic. Tam už nás očekával pan František Smítka, aby nás seznámil s historií obce i zrekonstruované kaple.

 Z Vlastějovic jsme se vydali pěšky do Budčic, kde pro nás Mgr. Jiří Klatovský zařídil prohlídku bývalého mlýna.

Nejhumornějším zážitkem z výletu po návštěvě Vlastějovic a Chřenovic byl převoz přes řeku. Předseda spolku nejdříve přepravil plavidlo s námi a pak jsme museli zase my převézt jeho z druhého břehu. 

Rodáckou tradicí se stalo, že u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října uctívají památku našich spoluobčanů, kteří za naši svobodu položili životy. Věnec k památníku na Malostranském náměstí položili i letos, a to 8. května v 10 hodin dopoledne.

Ing. Antonín Heřman - začátek přednášky (foto Stanislav Tomášek)

V sobotu 25. února 2017 připravil Spolek rodáků v zasedací místnosti zámku přednášku pro veřejnost nazvanou "Neurozená šlechtična Emma".
Úvodního slova se ujal předseda spolku Jan Adrián. Poté Jiřina Janatová přečetla úryvek z knihy "Poutník v cizině", jejímž autorem je hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster. Popisuje v ní krásné chvíle prožité na zámku ve Zruči n. S. u svých přátel - rodiny Schebků.

Čtení z knihy vneslo přítomné do doby Adolfa a Emmy Schebkových, a nastala chvíle vystoupení Ing. Antonína Heřmana. Ten sesbíral spoustu zajímavých informací ze starých matrik, dobového tisku a dalších zdrojů. Z toho všeho sestavil poutavé povídání ze života rodiny Schebků, a hlavně paní Emmy, která byla výraznou postavou společenského života u nás i ve Vídni. Angažovala se i tam, kde bylo třeba pomoci. Zkrátka, byla to žena s velkým Ž a zaslouží si pozornost i po tolika letech (zemřela v roce 1931).

(foto Stanislav Tomášek)

Občanské sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí zakončilo rok 2016 výroční členskou schůzí, kde byla zhodnocena celoroční činnost a projednány další věci, jako např. převod občanského sdružení na spolek a potvrzení a doplnění výboru a kontrolní komise.

Výbor se sešel ještě 1. prosince, kdy byly jmenováni zástupci na schůzku spolků, kterou svolala manažerka SD . Zástupci byli předseda sdružení Jan Adrián, jednatelka Jiřina Janatová a člen výboru František Leopold.

Naposled se výbor sešel 29. prosince, kde byla podána informace o zaslání žádosti na Krajský soud ve věci převodu občanského sdružení na spolek, podány informace o připravovaných akcích a veřejné sbírce pro dobrovolného hasiče p. Jindřicha Šťastného ml.

28. října 2016 dopoledne položili zástupci Rodáků, občanů a Klubu panenky ČR kytičku k Památníku na Malostranském náměstí (foto Jiřina Janatová)

28. října 2016 dopoledne položili zástupci Rodáků, občanů a Klubu panenky ČR kytičku k Památníku na Malostranském náměstí. Při té příležitosti navštívili i hrob MUDr. Josefa Svobody na místním hřbitově. Byl to právě tento čestný občan a  starosta, který v roce 1918 sděloval zručským občanům, že skončila 1. světová válka a byla vyhlášena Československá republika.

Při plavbě historickým centrem Prahy jsme podpluli Karlův most

První zastávka byla na Olšanských hřbitovech, kde jsme si prohlédli jednu z největších hrobek, v níž jsou pochováni dva velikáni spojení s výstavbou železnic na území celého tehdejšího Rakousko-Uherska - pánů Vojtěcha /Adalberta/ Lanny a Jana /Johanna/ Schebka.
Mohutná hrobka je bohužel (nebo spíš bohudík) v rekonstrukci. S její původní výstavbou jsou spjata známá jména jako sochař J.V. Myslbek nebo výtvarníci František Sequens a Antonín Barvitius, aj. než jsme Olšanské hřbitovy opustili, nalezli jsme na náhrobcích ještě spoustu známých jmen významných osobností.