Občanské sdružení by mělo být v nejbližší době přeměněno na spolek.
Předseda sdružení rozeslal členům výboru návrh nových stanov k případným úpravám či doplnění.

8. září se mimořádně sešel výbor, aby byly upřesněny záležitosti týkající se sobotního výletu "Po stopách Schebků" (počet účastníků, odjezd a příjezd,nástupní místa, financování, aj.). Dále byla projednána blížící se expirace současných webhostingových služeb a návrh nových. Vzhledem k tomu, že se blíží výroční členská schůze, měli bychom se zamýšlet nad činností v příštím roce, případně nad tím, na co budou podávány žádosti o granty, budou-li vyhlášeny.

U medvídků na hradě v Ledči n. S

Navazující byl výlet po výstavách Klubu panenky ČR v rámci prázdninové hry "Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy". Postava šlechtičny Emmy Schebkové byla představena už v roce 2014 na "rodácké" výstavě o 1. světové válce. Zájezd se uskutečnil 9. 7.2016. Rodáci s rodinami navštívili expozice ve Zruči n. S. - pohádky, v Trhovém Štěpánově - barbíny, ve Vlašimi - miminka, v Ledči n. S. - medvídky a ve Světlé n. S. - pokojíčky a kočárky.
Všechny expozice připravil Klub panenky ČR ze Zruče n. S.

Celkový pohled na Schebkův palác

OS Rodáků si dalo jako jeden z hlavních bodů do činnosti mapování historie města a o nové poznatky se dělit se širokou veřejností, hlavně mladší generací. v loňském roce, při příležitosti 200. výročí narození, vydalo sdružení poměrně obsáhlou brožuru o železničním podnikateli Janu Schebkovi. Akce plánované na letošní rok jsou zaměřeny na další poznávání a jsou uváděny pod jednotným názvem "Po stopách Schebků". Zájezd do Tvoršovic, Jablonné a pražského bývalého Schebkova paláce byla první z plánovaných cest.

Položení věnce k Památníku na Malostranském náměstí

U příležitosti oslav ukončení 2. sv. války položili zástupci sdružení, za účasti pamětníků květnových dnů 1945 ve Zruči, věnce k Památníku na Malostranském náměstí.

Sejdeme se na Spolkáči

V březnu pořádal Klub panenek ČR akci sejdeme se na Spolkáči. Akce se zúčastnili v hojném počtu členové Rodáků, ale nejen to, někteří se zapojili i do programu.

Foto z křestu brožury o Janu Schebkovi, staviteli železnic. Kmotrou byla místostarostka JUDr. Alena Hajská, autor brožury Ing. Antonín Heřman, spoluautorka Jiřina Janatová a předseda Rodáků Jan Adrián.

Výbor se scházel v tomto roce pravidelně, vždy první čtvrtek každého měsíce. Projednávány byly spolkové záležitosti – členská základna, hospodaření, příprava akcí, apod.

Po dohodě s Muzeem Těšínska byla zapůjčena výstava „Proč mámy pláčou“ . Výstava byla instalována v Památníku životické tragédie a trvala od 3. 2.2015 – 12. 5.2015. Podle ohlasů měla i tam velký úspěch a od správy tamního muzea přišlo nejen poděkování, ale byl projeven zájem o další spolupráci.

Hoši se našli

Od samého počátku tohoto roku stále pokračovaly práce na přípravě výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války.

16. ledna se vydaly členky sdružení Alena Zemanová a Jiřina Janatová do Prahy, kam byly pozvány na akci „České pověsti na pokračování“. Ve vzdělávacím středisku na Novotného lávce pak proběhlo představení našeho města s přednáškou a besedou o historii Zruče nad Sázavou, Jiřina Janatová na závěr přečetla jednu ze svých povídek. V příjemné atmosféře u kávy se sešlo asi 30 osob.