Noční prohlídky zámku Lucka I. v Dámském salonku

V tomto roce projevilo město zájem o vydání reprezentativní publikace o Zruči nad Sázavou a pověřilo místostarostku JUDr. Alenu Hajskou sestavením pracovního kolektivu. Jeho součástí mělo být i naše sdružení. Z naší členské základny byla vybrána archivářka PhDr. Jana Vaněčková, aby dále naším jménem jednala.

Byla zahájena rekonstrukce bývalé Baťovy školy v ulici 5. května. Z léta nevyužívaného objektu má vzniknout Spolkový dům, v němž bychom měli získat jednu z kluboven.

Členská schůze - listopad

V roce 2010 žila celá Zruč nad Sázavou II. etapou rekonstrukce zámku, nazvanou Zručský zámek ožívá.

Již několik předešlých let si někteří jedinci, nyní členové sdružení, pohrávali s myšlenkou zřídit v našem městě malé muzeum. Sbírali nejrůznější poznatky, písemnosti a další materiál týkající se historie ševcovství a obuvnictví ve Zruči.
Všeobecně totiž bylo známo, že obuvnickou výrobu zavedla ve Zruči firma Baťa, která zde zřídila nejdříve správkárnu obuvi a posléze v roce 1939 se započalo hovořit o výstavbě továrny. To byla sice pravda, ale ne tak docela, protože ševci a koželuzi zde bývali již před zavedením cechovního zřízení v roce 1727 a již před rokem 1900 zde prosperovala obuvnická firma pana Adriána. Baťovy závody byly po roce 1948 znárodněny, ale obuvnická výroba zůstala zachována. Zruč pak proslavil národní podnik Sázavan, jako výrobce dětské obuvi. Tuto zdravotně nezávadnou obuv obouvaly děti nejen u nás, ale i v zahraničí, a to dokonce i v zámoří. Obuvnická výroba Zruč hodně povznesla, a přesto byla v roce 1997 definitivně ukončena. Vyučilo se zde mnoho mladých, kteří se odsud rozjížděli po celé republice, a proto spousta lidí na zdejší výrobu dodnes nostalgicky vzpomíná a pravidelně se do k nám vrací na nejrůznější srazy a setkání. A právě to všechno dohromady byly důvody, proč se pustit do tvorby muzea.

Ustavující schůze

V tomto roce bylo sdružení oficiálně založeno. Proběhla první členská schůze, na které byl zvolen výkonný výbor, schváleny stanovy a logo.

Počátečním majetkem byly vybrané členské příspěvky. Jejich výše činila u pracujících členů 500 Kč, u studentů, důchodců a sympatizantů 100 Kč na osobu. Registrováno bylo 44 řádných členů s právem hlasovacím a 19 sympatizantů.
Protože se první členská schůze sešla až v listopadu roku 2009, jednalo se pouze o plánech na rok příští.