Ustavující schůze

V tomto roce bylo sdružení oficiálně založeno. Proběhla první členská schůze, na které byl zvolen výkonný výbor, schváleny stanovy a logo.

Počátečním majetkem byly vybrané členské příspěvky. Jejich výše činila u pracujících členů 500 Kč, u studentů, důchodců a sympatizantů 100 Kč na osobu. Registrováno bylo 44 řádných členů s právem hlasovacím a 19 sympatizantů.
Protože se první členská schůze sešla až v listopadu roku 2009, jednalo se pouze o plánech na rok příští.