Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

O založení občanského sdružení bylo uvažováno již několik let předtím, ale k oficiálnímu zaregistrování došlo v roce 2009. Od té doby čítá členská základna kolem 50ti členů a je stále otevřena pro zájemce. Výbor se schází pravidelně, vždy první čtvrtek v měsíci. Členské schůze se konají minimálně 2x v roce. K nejvýznamnějším akcím patří každoroční vzpomínkové akce na významné události a osobnosti, besedy, rozsáhlá výstava ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války a vydání brožury o významném železničním podnikateli Janu Schebkovi, jehož socha stojí v našem zámeckém parku.

Cíl činnosti

Péče o místní tradice, studium a poznávání historie regionu, pořádání přednášek a besed o jeho historii i současnosti a o významných osobnostech, pořádání různých akcí k významným výročím, shromažďování dokumentů a jiných sbírkových předmětů pro výstavy a expozice, sdělování poznatků mladé generaci, samozřejmě spolupráce s orgány samosprávy, státní správy a s ostatními spolky i dalšími organizacemi, a další aktivity.

Začátky

S myšlenkou založit spolek lidí s podobnými zájmy pracovalo pár nadšenců již několik let. V dubnu roku 2009 dali dohromady přípravný výbor, který vypracoval žádost o registraci občanského sdružení. V květnu byla žádost kladně vyřízena. Na 1. členské schůzi, která se konala v listopadu v tom samém roce, byl schválen nový výbor ve složení:

předseda – Jan Adrián, místopředsedkyně: za rodáky Mgr. Jarmila Pavlicová, za přátele Alena Zemanová, jednatelka – Jiřina Janatová, hospodářka – Marcela Vojtíšková, členky výboru: PhDr. Jana Vaněčková a Martina Vavřičková,

revizní komise: František Leopold, Lucie Klatovská, Hana Jelínková

Zájem o členství byl poměrně velký, základna v té době čítala 44 členů (s možností hlasovat) a 19 sympatizantů.

Sdružení začalo používat logo, které vypracovala grafička Lenka Pavlicová.

V době založení jsme nedisponovali vlastní stálou klubovnu, členské schůze a schůzky výboru se konaly v restauračních zařízeních.

Současnost

V době založení těchto stránek má Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí kolem padesáti členů. Někteří zakládající členové základnu opustili, jiní zase přibyli. Těší nás, že ve svém středu máme pamětníky více než devadesátileté, kteří nám předávají v písemné formě své vzpomínky na život ve městě a okolí a na druhé straně i členy z řad studentů, kterým můžeme být nápomocni radou při studiu.

V roce 2014 byl zvolen nový výbor, který je platný až do dalších voleb. Potěšující je, že zásluhou města, sdružení získalo stálou klubovnu, a to ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou. Jedná se o klubovnu č. 17 ve 2. patře SD.

Máme za sebou již řadu akcí a řadíme se mezi nejaktivnější organizace v našem městě, o čemž svědčí i podpora ze strany vedení města. Důvěru si chceme udržet i v dalších letech.

Stanovy Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí95.77 KB