Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

V sobotu 8. května 2021 v 10 hodin dopoledne zástupci Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí položili kytici k památníku na Malostranském náměstí. Uctěna tak byla památka zručských občanů, kteří položili životy ve 2. světové válce.

Jména na památníku připomínají oběti po atentátu na Heydricha (Jan Ruttner - místní sklenář), dále umučených za ilegální činnost a oběti holocaustu.

V tehdejším místním obuvnickém závodu působila početná odbojová skupina, která šířila po okolí na Kladně vydávané ilegální Rudé právo. Bohužel činnost byla vyzrazena a 1. března 1943 byli přímo z továrny gestapem odvezeni František Gabriš a Josef Šubrt. Výslech byl veden tvrdými gestapáckými metodami. Tím to ale nekončilo, v době mezi 3. a 9. březnem následovalo další zatýkání, a to nejen v závodě, ale v celém okolí byly konány domovní prohlídky. Kromě dvou již výše uvedených byli zatýkáni další: Arnošt Štégl, František Fejfar, Vilém Hejmala, Bohuslav Jahelka, František Kašpar, Kamil Neužil, Jan Pištěk, Josef Roček, František Sadovský, Josef Zbořil, Lubomír Volejník, Karel Daněk, Josef Nosek a další, a odváženi k výslechům do Kolína. Někteří byli posléze souzeni až v Drážďanech a ortel zněl jednoznačně - trest smrti. Popraveni byli František Gabriš, Josef Šubrt a Arnošt Štégl. Další členové hnutí pak skončili v koncentračních táborech, zejména v Terezíně. Někteří se odtamtud také nevrátili. Ne všichni máte možnost dostat se do areálu bývalého Sázavanu, tak možná nevíte, že i tam na jedné z budov právě na počest zaměstnanců, kteří za ilegální činnost položili život, umístěna pamětní deska.

Židovská komunita žila ve Zruči již někdy od 18. století a v kronikách je psáno, že v naprostém souladu s místním obyvatelstvem. Povětšinou místní Židé byli zdatnými obchodníky a dodnes je připomíná několik domů. Jedním z nich je například bývalá židovská modlitebna na náměstí MUDr. Josefa Svobody nebo bývalý hotel Perun u nádraží. V roce 1942 byli všichni místní Židé odvlečeni a většina z nich skončila v koncentračním táboře Trawniki v Polsku. Jaký osud je tam asi čekal, je zřejmé už z toho, že se nikdo z nich do Zruče už nevrátil.

Po krátkém pietním aktu u památníku, byla malá kytička následně položena i k malému pomníčku, který připomíná oběti z řad rudoarmějců.

Na obou místech byly zapáleny svíčky.