Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

Ustavující schůze
Ustavující schůze

V tomto roce bylo sdružení oficiálně založeno. Proběhla první členská schůze, na které byl zvolen výkonný výbor, schváleny stanovy a logo.

Počátečním majetkem byly vybrané členské příspěvky. Jejich výše činila u pracujících členů 500 Kč, u studentů, důchodců a sympatizantů 100 Kč na osobu. Registrováno bylo 44 řádných členů s právem hlasovacím a 19 sympatizantů.
Protože se první členská schůze sešla až v listopadu roku 2009, jednalo se pouze o plánech na rok příští.

Zajímavým momentem byl blahopřejný dopis, který jsme obdrželi z Prahy od pana Martina J. Kadrmana, předsedy Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. V dopise nám blahopřál ke vzniku sdružení a popřál hodně úspěchů a sil do další záslužné práce. Dopis byl přečten na členské schůzi a vložen do kroniky, která se právě začala psát.