Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

Členská schůze - listopad
Členská schůze - listopad

V roce 2010 žila celá Zruč nad Sázavou II. etapou rekonstrukce zámku, nazvanou Zručský zámek ožívá.

Již několik předešlých let si někteří jedinci, nyní členové sdružení, pohrávali s myšlenkou zřídit v našem městě malé muzeum. Sbírali nejrůznější poznatky, písemnosti a další materiál týkající se historie ševcovství a obuvnictví ve Zruči.
Všeobecně totiž bylo známo, že obuvnickou výrobu zavedla ve Zruči firma Baťa, která zde zřídila nejdříve správkárnu obuvi a posléze v roce 1939 se započalo hovořit o výstavbě továrny. To byla sice pravda, ale ne tak docela, protože ševci a koželuzi zde bývali již před zavedením cechovního zřízení v roce 1727 a již před rokem 1900 zde prosperovala obuvnická firma pana Adriána. Baťovy závody byly po roce 1948 znárodněny, ale obuvnická výroba zůstala zachována. Zruč pak proslavil národní podnik Sázavan, jako výrobce dětské obuvi. Tuto zdravotně nezávadnou obuv obouvaly děti nejen u nás, ale i v zahraničí, a to dokonce i v zámoří. Obuvnická výroba Zruč hodně povznesla, a přesto byla v roce 1997 definitivně ukončena. Vyučilo se zde mnoho mladých, kteří se odsud rozjížděli po celé republice, a proto spousta lidí na zdejší výrobu dodnes nostalgicky vzpomíná a pravidelně se do k nám vrací na nejrůznější srazy a setkání. A právě to všechno dohromady byly důvody, proč se pustit do tvorby muzea.

K urychlení přispěla právě končící II. etapa rekonstrukce zámku. Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí podepsalo partnerskou smlouvu s městem o spolupráci. A tak sbírka našla prostory na umístění. A tehdy nastala tvrdá práce. Bylo třeba vše roztřídit, vypracovat osnovu a pak se teprve pustit do vlastní instalace.

Práce se zdařila a v červnu 2010 byla v budově zámku otevřena regionální expozice nazvaná „Od verpánku k Baťovi“. Domníváme se, že tato expozice je přínosem pro turistický ruch a atraktivitu našeho města.
V září se uskutečnilo setkání rodáků a přátel. Všichni se potkali v restauraci Na Ostrově a pak se vydali společně na prohlídku zámku. Účastníky přivítal starosta města. Večer byla společná večeře opět Na Ostrově a poté následovala kulturní vložka – pravý dudák, člen sdružení.

Výkonný výbor sdružení se pravidelně scházel, členská schůze se uskutečnila v listopadu v sále restaurace Na Ostrově. Kromě spolkových záležitostí byl promítnut film o historii zručského zámku a dokument ze slavnostního otevření po rekonstrukci.

Město Zruč nad Sázavou nám přispělo na počítačové vybavení a kancelářské potřeby.