Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

U hrobu Jana Schebka
U hrobu Jana Schebka

26. února 2012 byl svolán rozšířený výbor OS Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí, který se sešel v restauraci Na Ostrově. Předmětem jednání byla kniha o Zruči, farmářské trhy, rekonstrukce Spolkového domu a II. etapa rekonstrukce zámku.
O knize se dlouho jedná, ale zatím není jasný výsledek, jaký rozsah by kniha měla mít a kdo se na ní bude podílet. Členka sdružení PhDr. Jana Vaněčková byla pověřena zastupováním Rodáků v dalších jednáních o knize.

Farmářské trhy byly ve Zruči pořádány v roce 2011 celkem 3x a na tuto akci získalo město dotaci. Úroveň trhů však nebyla vysoká. OS Rodáků by mělo zájem za stejných finančních podmínek trhy zorganizovat. Je přesvědčeno, že by dokázalo finance využít účelněji. V tomto duchu byla podána žádost vedení města. Došlo však sdělení, že tyto finance občanské sdružení nedostane a zůstanou tedy nadále záležitostí města.

Rekonstrukce Spolkového domu se blíží do finále. V březnu 2012 by mělo dojít ke kolaudaci.Předseda sdružení již podepsal smlouvu na klubovnu č. 17, která bude společná s Klubem panenek ČR. Město dalo sdružení příspěvek, z něhož bude zakoupeno příslušenství k počítači (tiskárna a skener) a bude dovybavena klubovna.

II. etapa rekonstrukce zámku – OS Rodáků zaujala část týkající se opravy Kolowratské věže. Tato věž sloužila léta jako kovárna a Rodáci mají možnost získat vybavení kovárny. Navrhují tedy městu spolupráci. Předseda sdružení Jan Adrián podepsal na spolupráci smlouvu s městem.

V březnu probíhal na zručské základní škole „Projektový den – Poznej své město“. Členka sdružení Jiřina Janatová připravila přednášku o historii našeho města pro 4. ročníky.
V dubnu si rodáci a jejich přátelé vyšlápli do Kácova. Počasí celkem pěkné, jen trochu víc kaluží po cestě než loni. V kácovském zámku byla dojednána prohlídka výstavy starých radiopřijímačů a umožněn byl náhled do náhodně objevené zámecké kaple.

Na 23. června 2012 byla členkou sdružení PhDr. Janou Vaněčkovou sjednána beseda na téma „Konec židovské komunity ve Zruči n. S.“ Přednášejícím byl pan Marek Lauermann, autor několika knih. Na besedu přijela i příbuzná televizní komentátorky Ester Janečkové. Předci obou pocházejí právě ze Zruče – rod Ohrensteinů. Bývalo židovskou modlitebnu čp. 20 na starozručském náměstí a dům Ohrensteinů čp. 30 na témže náměstí by Rodáci rádi opatřili pamětními deskami. Vše záleží na úspěchu domluvy se současnými majiteli.

2. června oslavovali hasiči v Želivci. připraveno bylo venkovní posezení, na které byl pozván starosta města Zruč a také zástupci z řad Rodáků. Předseda sdružení Rodáků přiblížil význam sdružení a vyzval přítomné k členství, místopředsedkyně Alena Zemanová je pozvala na prohlídku zručského zámku a expozice panenek a jednatelka OS Rodáků Jiřina Janatová vybrala z kronik něco o historii želiveckého hasičstva. Akce proběhla v klidné a milé rodinné atmosféře.

Ve dnech 9. – 10. června se konalo ve Zruči Setkání členek Klubu panenek ČR. Akce korespondovala s 8. ročníkem celostátní akce Muzejní noc. K akci se připojilo i OS Rodáků a přátel Zruče a okolí a byla uspořádána společná I. Zručská zámecká noc. V podvečer bylo otevřeno regionální muzeum (OS Rodáků) a expozice panenek (Klub panenk ČR). Připravena byla i prohlídka zámku, ale tato nebyla sdružením umožněna. Proto byla zvolena náhradní varianta, noční prohlídka po barončině stezce pod zámkem se strašidelnou pověstí. Slovem provázela členka sdružení Jiřina Janatová, podíleli se dva pražští hosté: strašidelnost dodával známý herec, šermíř a dabér Tomáš Karger, a hudebně doprovázel hudebník a muzikálový herec Petr Opava. Zhrzenou služku, vystupující ve strašidelné pověsti, ztvárnila místní Irena Mikynová. Akce měla veliký ohlas, přidávali se i náhodní kolemjdoucí. Akce byla zakončena tečkou v podání místních tanečnic, které za zabývají orientálním tancem. Zatančily krásný romantický tanec se svíčkami.

Členové OS Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí pořadatelsky pomáhali při akci Historické slavnosti.

20. října Rodáci vyjeli na poznávací zájezd do jaderné elektrárny Dukovany. zastavili se i v Postřižinském pivovaru. Odtud pak do Třebíče, kde byla prohlídka památek UNESCO.

28. října byl položen věnec k Památníku na Malostranském náměstí. A u příležitosti Památky zesnulých byl navštíven pertoltický hrob Jana Schebka, posledního majitele zručského zámku. V tomto roce totiž uplynulo 60 let od jeho smrti (říjen 1952).

Bohužel z OS Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí vystoupil Milan Bína, jeden z nejaktivnějších členů.
Vystoupil na vlastní žádost poté, co žádal naprosté oproštění se od Klubu panenek ČR. Toto je však těžko realizovatelné, protože někteří z členů jsou zapsáni v obou sdruženích a činnost se hodně prolíná.

24. listopadu se uskutečnila Výroční členská schůze, tentokrát v Penzionu Pod zámkem. Původně to býval dům Adriánů, kteří byli proslulými ševci, kteří tvoří i základ regionálního muzea. Proto byla udělána prohlídka zrekonstruovaného domu a přestavěného na penzion. Výklad o přestavbě přednesl Ing. Vladimír Klatovský, majitel. Filmy o Zruči pak promítli Karel Tvrdík a Václav Šrom. Nově secvičený irský tanec pak předvedli Jan Adrián a Alena Zemanová.

1.12. se v 10 hodin dopoledne uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy, kterou pořádal Klub panenek ČR a Sdružení rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí. Na tuto vánoční výstavu byl zapůjčen starý betlém z Vlašimského muzea, prostor vyzdobila zahradnická firma Starkl z Čáslavi, vizovické pečivo vystavovala Marta Janovská, pletení z pediku i z papíru předvedla Jitka Křibská, perníčky Jiřina Janatová, vánoční dekorace Alena Zemanová a ručně šité panenky pro UNICEF zhotovily vězenkyně z věznice ve Světlé n. S.

V 16 hodin začal v zasedací místnosti zámku Adventní koncert Richarda Pachmana a jeho hostů.

21. prosince se konal v Zámecké restauraci Salátink 2012, jehož organizátory byl kromě provozovatelů hostince i Klub panenek ČR a OS Rodáků. Součástí akce bylo i Betlémské světlo, které bylo do Zruč přivezeno a lidé si ho mohli přijít připálit.