Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

S hercem Jiřím Krytinářem
S hercem Jiřím Krytinářem

Rok 2013 začal ve znamení úprav klubovny č. 17, která se nachází ve Spolkovém domě v ulici 5. května.

Budova Spolkového domu je nově zrekonstruovaný objekt bývalé Baťovy školy, později obuvnického učiliště a Integrované střední školy. Posledně jmenovaná škola se stala součástí školy podobného typu v Čáslavi a objekt ve Zruči byl bez využití. Díky Městu a dotacím byl objekt přebudován na Spolkový dům, kde našly útočiště všechny místní spolky.
Klubovna č. 17 byla vybavena nejrůzněji získaným nábytkem a počítačovou sestavou, včetně dvou kopírek (černobílé a barevné).

Sdružení podalo žádost o grant. Město nám poskytlo grant ve výši 30.000 Kč.

Počátkem roku 2013 se zrodil nápad uspořádat výstavu ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. V únoru při návštěvě galerie ve Světlé n. S. byly navázány kontakty, které byly příslibem k vytvoření této výstavy.

7. 3.2013 na Valné hromadě MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích bylo OS Rodáků přijato za řádného člena . Stali jsme se tedy členy MAS Lípa pro venkov.

28. 3. se v I. Základní škole konal Projektový den. Do 4. ročníků byla pozvána členka OS Rodáků Jiřina Janatová, aby s dětmi pobesedovala o historii i přítomnosti našeho města.

20. dubna 2013 byla zahajována turistická sezona na zručském zámku. OS Rodáků otevřelo expozici „Od verpánku k Baťovi“. Společně s Klubem panenek ČR při této příležitosti byla zahájena výstava obrazů známé ilustrátorky Inky Delevové pod názvem „Pověsti, báje a pohádky“. Při slavnostní vernisáži jsme přivítali i milého hosta – baletního mistra, tanečníka a zpěváka Vlastimila Harapese. Součástí vernisáže byl i křest knihy „Zakletý ostrov“ spisovatele Miloše Matuly, kterou právě Inka Delevová ilustrovala.

Tak jako každoročně byl pořádán jarní pěší výlet do Kácova.

28. dubna odpoledne byl pořádán „Čarodějnický průlet“ zámeckým parkem. Jiřina Janatová oděná v cárech látek, dlouhém hábitu a s tlustou, v kůži vázanou knihou v ruce a v doprovodu dalších čarodějných bytostí odhalila návštěvníkům tajemství zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou. Povídala o tajemné soše lva rdousícího kořist, o bouřích, památných stromech a strašidelných pověstech. netradiční procházka byla zakončena průletem. To znamená, že děti měly prokázat dovednost „proletět“ se na koštěti průjezdem zámku. Byla to spousta legrace a dopadlo to tak, že nakonec nejen děti, ale i dospělí pořádně „našlápli“ košťata a prolétli stanovenou dráhu. Jako odměnu všichni obdrželi Čarodějnické letecké průkazy s platností do příštího roku, kdy byly pozváni opět k návštěvě a v Zámeckém hostinci byl připraven zaručeně kouzelný nápoj. Jelikož si ho všichni dali s chutí, určitě jim po něm nenarostla čarodějnická bradavice.

8. 6. byla uspořádána podvečerní procházka zámeckým parkem, která byla završena návštěvou starého hřbitova se zastávkou u hrobu čestného občana našeho města – MUDr. Josefa Svobody. Právě tento pán byl zakladatelem nebo alespoň stál u zrodu téměř všech místních spolků. U příležitosti 150. výročí od jeho narození byly položeny na jeho hrob kytice od OS Rodáků a Klubu panenek ČR. Ze hřbitova průvod pokračoval směrem k náměstí MUDr. Josefa Svobody, jehož byl vlastně zakladatelem. První zastávení bylo u studny zvané Barborka, kde paní Janatová přednesla pověst o místní breptavé vodě a druhá zastávka byla v Penzinou pod zámkem, kde byly promítnuty krátké filmy o Zruči, které natočilo Videostudio Karla Tvrdíka.

26. června 2013 byla svolána 1. společná schůzka spolků. Svolala ji manažerka Spolkového domu Marcela Černá, hosty byli starosta města Mgr. Martin Hujer a předseda MAS Lípa pro venkov Mgr. Radek Tvrdík. Ti odpovídali na dotazy zástupců spolků. Za OS Rodáků se zúčastnil předseda Jan Adrián a Jiřina Janatová.

Hned 29. 6. proběhla výborová schůze OS Rodáků, kde předseda Jan Adrián podal zprávu o 1. společné schůzce spolků a zhodnotil činnost našeho sdružení za 1. pololetí roku 2013.

Další výborová schůzka byla 1. září. Hlavním bodem programu bylo využití městského grantu, jeho čerpání a JUDr. Hajská podala informace ohledně připravované knihy o Zruči.

Ve dnech 6. – 8. září 2013 probíhala na výstavišti v Lysé nad Labem Podzimní výstava. Zručský Klub panenek ČR byl požádán, aby se podílel na výzdobě a zapůjčil panenky a dobové oblečení. Součástí trhů byl i 1. ročník Jiřinkových slavností. Alena Zemanová a Jiřina Janatová, ,které jsou zároveň i členkami OS Rodáků připravili i doprovodné vstupy, kde byly podávány informace o historii Jiřinkových slavností, o dobovém oblečení, o tradicích i o našich obrozencích. Společně s nimi vystupovala i Inka Delevová, představující Magdalenu Dobromilu Rettigovou. A tak se tam naše členky potkaly se zajímavými lidmi – herečkou Jiřinou Bohdalovou, hercem Jiřím Krytinářem, spisovatelem a ilustrátorem Ondřejem Suchým,cestovatelem a spisovatelem Frankem Nekovářem, ředitelkou Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem PhDr. Janou Hrabětovou, profesorkou aranžování Střední zemědělské školy v Poděbradech Ing. Marií Benešovou, architektem Ing. Vlastimilem Šindelářem (známého z TV Receptáře), vedoucí redaktorkou Receptáře Ing. Lenkou Mieresovou, dlouholetou komentátorkou Českého rozhlasu Dášou Novou, členy folklórní skupiny Šáteček ze Semic a mnoha dalšími. Vzhledem k tomu, že následovalo pozvání na další ročník Jiřinkových slavností, tak rozhodně „naše zástupkyně“ ostudu neudělaly a dobře reprezentovaly.

Již od počátku roku byly shromažďovány materiály k výstavě ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Počátkem září byl osloven pan Josef Böhm z Vlastivědného spolku ze Světlé nad Sázavou a požádán o spolupráci a prostřednictvím Anny Čermákové byla navázána spolupráce s Muzeem v Benešově. Původně byla plánována jen malá výstava místního charakteru, vycházející z Památníku na malostranském náměstí. Ale jak se tak začaly materiály hromadit, myšlenka byla stále měněna. Zvláště když se postupně k jádru (Janatová, Zemanová, Adrián) přidávali další spolupracovníci – z nich je třeba jmenovat již zmíněné Aničku Čermákovou a Josefa Böhma, Ing. Antonína Heřmana a Romanu Mathausovou. A bylo stále jasnější, že výstava přeroste naše město.

21. září 2013 připravilo OS Rodáků pro členy i pro veřejnost poznávací autobusový zájezd s názvem „Rodáci poznávají své okolí“. Trasu výletu nastínil předseda Jan Adrián. Alena Zemanová zajistila část ve Světlé nad Sázavou, kde proběhla prohlídka muzea a zámku a byl umožněn vstup do Světelského podzemí. Odtamtud pak výlet pokračoval do Sklárny Tasice, kde předseda OS Rodáků Jan Adrián domluvil zajímavou exkurzi. Poté předem zajistil oběd v hotelu Agnes v Bohdanči. Odtamtud jsme přes Zbraslavice pokračovali údolím Pančavy na lesní hřbitov s kostelíkem sv. Václava u Hodkova. Zde byla položena kytička k hrobu JUDr. Adolfa Schebka, jednoho z dědiců zručského zámku, který se narodil v roce 1913 a letos by se dožil právě 100 let. Celý výlet byl doprovázen průvodním slovem Jana Adriána a Jiřiny Janatové. Dík za zdařený výlet patří také řidiči autobusu panu Janu Kristínovi.
V říjnu jsme navštívili Včelí svět v Hulicích a byla to dobrá volba. Prošli jsme s průvodkyní a členkou našeho OS Rodáků Mgr. Jarmilou Pavlicovou „včelí“ expozici a nakoupili jsme si výrobky z včelích produktů. Děti měly možnost vyrobit si vlastní svíčku a my ostatní jsme popili lahodný čaj s medem.

Sbor pro občanské záležitosti pořádá každoročně Setkání důchodců. Letos přizvali naše členy Alenu zemanovu a Jana Adriána, aby tam předvedli ukázky irských tanců, jimž se věnují. Seniorům se vystoupení líbilo a přesvědčili se, že být aktivní se dá v každém věku.

V klubovně č. 17 ve Spolkovém domě bylo pořádáno adventní tvoření. Přicházely ženy a děti, které zde pod vedením Aleny Zemanové a Jiřiny Janatové vytvářely adventní a vánoční dekorace. Z výrobků pak byla v prostorech Spolkového domu uspořádána výstava, kterou adventními věnci doplnil i Zahradník Starkl z Čáslavi.

23.11. přijali pozvání do Zruče členové Vlastivědného spolku ze Světlé nad Sázavou. Navštívili zručský zámek, kde je provedla Jiřina Janatová, dále obuvnické muzeum, kde se jich ujal Jan Adrián a v expozici panenek se jim věnovala Alena Zemanová. Večer si hosté nenechali ujít Adventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové. Podle ohlasů se jim den prožitý v našem městě líbil a rádi přijedou znovu.