Titulek webu Sdružení rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí

Hoši se našli
Hoši se našli

Od samého počátku tohoto roku stále pokračovaly práce na přípravě výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války.

16. ledna se vydaly členky sdružení Alena Zemanová a Jiřina Janatová do Prahy, kam byly pozvány na akci „České pověsti na pokračování“. Ve vzdělávacím středisku na Novotného lávce pak proběhlo představení našeho města s přednáškou a besedou o historii Zruče nad Sázavou, Jiřina Janatová na závěr přečetla jednu ze svých povídek. V příjemné atmosféře u kávy se sešlo asi 30 osob.

21. 1. se u starosty města Mgr. Martina Hujera sešli zástupci OS Rodáků a vedení Odboru kultury, aby projednali záměry na turistickou sezonu 2014. Jednalo se o provozu regionálního muzea a hlavně o připravované výstavě. vzhledem k historické hodnotě některých zapůjčených exponátů a dostatkem času na čtení vystavených textů OS Rodáků navrhlo, aby si mohlo provoz výstavy v zámecké galerii zajišťovat samo.
10.března proběhla v Okresním archivu v Kutné Hoře schůzka autorského kolektivu ohledně připravované knihy o Zruči. S. V autorském kolektivu jsou mimo jiných i členky sdružení: JUDr. Alena Hajská, Mgr. Jarmila Pavlicová a Jiřina Janatová. Garant nad knihou převzala PhDr. Jana Vaněčková, také jedna ze zakládajících členů OS Rodáků.

15. 3. svolal předseda OS Rodáků Jan Adrián členskou schůzi, na kterou byla přizvána i veřejnost. Účelem této schůzky byla vize výstavy o 1. světové válce , pietního aktu a dalšího doprovodného programu. Na předsedu a další tvůrce výstavy se okamžitě snesla palba záporných reakcí. Přítomní se poté rozdělili na dva tábory. Jeden, který akci podporoval a přislíbil pomoc a druhý, který celou akci tvrdě odmítal. Vzhledem k tomu, že již byla shromážděna spousta zajímavého materiálu, byla by škoda nepokračovat, a tak se pár nadšenců rozhodlo vytrvat i za cenu, že akce nevyjde. Nutno však přiznat, že zklamání další práci hodně zbrzdilo, hlavně proto, že se zády obrátili lidé, jejichž podpora byla očekávána.

V březnu starosta města Mgr. Martin Hujer kontaktoval předsedu sdružení Jana Adriána a informoval ho o žádosti Českého muzea stříbra z kutné hory. Žádali o zapůjčení několika exponátů z regionálního muzea „Od verpánku k Baťovi“ pro jejich připravovanou výstavu o řemeslech. Zápůjčka trvající do listopadu 2014 byla schválena.

12. 4.2014 byla ve spolupráci s Klubem panenek otevřena v prostorech Spolkového domu výstava panenek ušitých pro UNICEF. Většinu z nich vytvořily vězenkyně ze Světlé nad Sázavou. Pozvání na výstavu přijala zástupkyně UNICEF pro Českou republiku paní Pavla Gomba. Panenky určené právě pro podporu mezinárodní organizaceUNICEF budou prodávány za 600 Kč, což se rovná nákladu na očkování jednoho dítěte z rozvojové země. Snahou je vymýtit z planety život ohrožující dětské nemoci. Klub panenek při této příležitosti pořádal i doprovodnou akci v sále Spolkového domu – taneční vystoupení, módní přehlídku, soutěže a dětskou diskotéku.
V dubnu a květnu finišovaly práce na přípravě výstavy. Hotova již byla koncepce – představení rakousko-uherské monarchie (Alena Zemanová), všeobecná část o vypuknutí války (Josef Böhm), použité zbraně (Jiřina Janatová), situace v našem regionu (Josef Böhm, Jiřina Janatová a Anička Čermáková), šlechtický rod Schebků v době kolem 1. světové války (Ing. Antonín Heřman), historie Památníku obětí na Malostranském náměstí (Jiřina Janatová), významné osobnosti regionu v době 1. světové války (Jiřina Janatová), osudy některých vojáků z regionu (Jiřina Janatová , Jan Adrián a Ing. Antonín Heřman). Jiřina Janatová všechny materiály zapracovala do počítače, doplnila je odpovídajícími fotografiemi a graficky vše upravila tak, aby to mohlo být předáno do tisku. Byly zakoupeny rámy a do nich pak tiskárna Lepor v kutné Hoře dodané materiály zvětšila, upravila a vytiskla. V úplném finále se k autorskému kolektivu přidal pan František Smítka (historie zručského školství) a pan Zdeněk Zeman (pohlednice, razítka polní pošty a fotografie z cest po místech bojů v Itálii). I tyto materiály se podařilo ještě připravit do tisku. Soustředěny byly i sbírkové předměty – dobová platidla (Anička Čermáková), vyhlášky (Jiřina Janatová), zbraně a medaile (Josef Böhm), rodinné dokumenty po předcích (Jan Adrián, Jiřina Janatová a Romana Mathausová) a rodinné fotografie od místních lidí. Problém činil pořadatelům název výstavy. Že každá válka je hrozná, plná obětí to bylo jasné, ale jak ty všechny hrůzy nejvýstižněji pojmenovat. Náhodně nalezl Jan Adrián lístek pro vojáčka, v němž stojí, že matka se stále jenom souží a pláče pro Karla. A název byl rázem Aleně Zemanové a Jiřině Janatové jasný – „Proč mámy pláčou“. A tak vznikla ještě jedna část výstavy, a to o ženách v době 1. světové války, kdy musely zastávat péči o děti a mužské práce (Jiřina Janatová). A pak už se připravovaly dekorace (Alena Zemanová) a rámovaly z tiskárny dodané materiály (Jiřina Janatová). Čas neúprosně běžel a bylo nutné uspíšit vlastní instalaci výstavy (Jiřina Janatová, Alena Zemanová, Vladimír Vyšohlíd, Jan Adrián). Termín byl do 8. června.

Zajišťován byl i pietní akt, který měl proběhnout u Památníku na Malostranském náměstí. Byl plánován průvod městem vedený legionáři a ošetřovatelkami, kočárem a doprovázen živou hudbou. Zváni byli hosté i veřejnost. Plánován byl i slavnostní harfový koncert na nádvoří a pak už vernisáž výstavy a setkání všech, kteří se na výstavě podíleli.

8. června
Průvod se řadil na zámku, prošel městem, u Památníku zahrála Zručská desítka Radeckého pochod a starosta města pozdravil přítomné. Posléze zazněla stání hymna a ozvaly se čestné salvy. Byly položeny věnce – starosta za město, předseda OS Rodáků za sdružení. poté se průvod vracel k zámku, kde se konal slavnostní harfový koncert. Následně byli představeni všichni, kdo se podílel na přípravě výstavy. Pak už byli účastníci pozvání do zámecké galerie, kde se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Proč mámy pláčou“.
Celou akci zdokumentoval fotograf Vladimír Vyšohlíd a nafilmoval Karel Tvrdík.
Výstava byla zahájena a zbytek měsíce června a celé měsíce červenec a srpen se členové sdružení Rodáků dělili o služby na výstavě. Každý den bylo vybíráno vstupné, přibývaly zápisy do knihy návštěv.
Zápisy byly vesměs kladné.

24. srpna
Byla svolána schůzka, na kterou byli pozváni všichni, kdo se podíleli na výstavě. Předseda sdružení poděkoval přítomným. Připraveno bylo drobné občerstvení. Na schůzku přišli i hosté pan Ivan Veselý a Lukáš Pavlík z Benešova v dobových uniformách.

11. 9. proběhla schůzka výboru, kde byla zhodnocena výstava, její finanční přínos, přečteny zápisy v knize návštěv, atp.

20. 9. Byl uspořádán výlet do ZOO Praha. Odjíždělo se v 7.30 hodin od Hotelu Baťov, dopravce Jan Kristín. Bohužel kapacita autobusu nebyla plně využita, jelo asi 20 lidí.

Alena Zemanová a Jiřina Janatová instalovaly výstavu „Proč mámy pláčou“ v nedalekých Zbraslavicích. Výstava byla rozšířena o několik materiálů ze Zbraslavicka. Slavnostní vernisáže se zúčastnil starosta Zbraslavic pan Ondřej Havlovic a předseda MAS Lípa pro venkov pan Radek Tvrdík. Výstavu navštívili i žáci tamní základní školy. Připravena pro ně byla i přednáška Jiřiny Janatové. Výstava trvala do 24. listopadu.

2.10. Konala se výborová schůze. Hlavními body programu byla příprava výroční členské schůze a příprava voleb.

25.10. Výroční členská schůze v restauraci V Rákosí. Schůze proběhla dle schváleného programu.
Mgr. Klatovský řídil volby. Bylo zvoleno nové představenstvo. Schváleno bylo i několik změn, například byl zrušen pojem sympatizant – nyní pouze člen, příspěvek 300 Kč pro pracující členy byl snížen na 100 Kč – členský příspěvek se sjednotil na 100 Kč, členové starší 80ti let bez příspěvku, atd.

6.11. se konala schůzka členů nového představenstva, v němž jsou: Jan Adrián, Jiřina Janatová, Alena Zemanová, František Leopold, Marcela Vojtíšková, Hana Jelínková a Květa Vilimovská.
Zvolen výbor: předseda Jan Adrián, místopředseda Alena Zemanová, jednatelka Jiřina Janatová, hospodářka Marcela Vojtíšková, člen výboru František Leopold.
Revizní komise: Hana Jelínková a Květa Vilimovská

3.12. Výborová schůze od 17 hodin. Vyhodnocení výstavy ve Zbraslavicích, pravidelné výborové schůze – vždy 1. čtvrtek v měsíci a jiné záležitosti.

4.12. Mimořádná valná hromada MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích – zástup Rodáků – předseda Jan Adrián , zástupce Klubu panenek Jiřina Janatová

18.12. – Vánoční posezení v Zámeckém hostinci – vyplnění žádosti na granty města- Adrián, Janatová, žádost podá 19.12. – František Leopold.