Květnový zájezd uskutečněný ke 120. výročí narození J. A. Bati se vydařil. Vyšlo i počasí, a tak byli všichni účastníci spokojeni.

 

 

 

 

V sobotu 7. 4. 2018 byla poprvé pro veřejnost otevřena nově přestavěná obuvnická expozice „Od verpánku k Baťovi“.
Tato expozice bývala v přízemí zručského zámku, nyní se nachází v půdním prostoru – v tzv. malé půdě.
Otevírací doba je stejná jako do všech ostatních expozic zámku ve Zruči nad Sázavou.

V sobotu 10. března se ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou konal další ročník ZZZ. Přijeli hráči z Prahy, Čáslavi i další. V zasedacím sále vládla příjemná atmosféra. Z domácích za juniory obsadila 2. místo Bára Bínová a v dospělácích se František Leopold umístil na 6. místě.
Foto Eliška Leopoldová

Představenstvo spolku se zatím sešlo v lednu a únoru, projednávány byly spolkové věci, došlá pošta, hospodaření a byly provedeny inventury v klubovně spolkového domu. Na březen je připravována členská schůze.

Spolku se podařilo koncem minulého roku získat prvorepublikový nábytek. Bohužel byl ve stavu, kdy musel být nutně odborně ošetřen. Byl očištěn, proveden nátěr proti červotoči a doplněny chybějící části (nožky, apod.) Nyní je již nábytek nastěhován v muzeu a bude vhodně zařazen do nové expozice.

Během ledna a února probíhalo stěhování stávajícího muzea z přízemí do části půdních prostor. Exponáty jsou zatím v krabicích a na instalaci se bude pokračovat. Muzeum by mělo být připraveno do konce března, protože turistická sezóna letos začíná již v dubnu. Provoz muzea bude ošetřen smlouvou o partnerství mezi městem a spolkem. Provádění by měl zajišťovat Klub panenek ČR společně se svojí expozicí. Zájmem všech je, aby se návštěvnost muzea „Od verpánku k Baťovi“ zvýšila.

V sobotu 18.11. pořádal Klub panenky ČR již tradiční  Předadventní koncert Richarda Pachmana a Dity Hořínkové. Koncert byl jako každoročně hlubokým kulturním zážitkem, který si nenechali ujít ani členové našeho spolku.

Foto: Stanislav Tomášek

V sobotu 11.11.2017 se uskutečnila členská schůze. Na programu bylo zhodnocení činnosti v roce 2017, zpráva o hospodaření, která byla jednomyslně schválena. Dále pak zpráva kontrolní komise, která neshledala v účetnictví žádné pochybení. Členská základna čítala ke dni schůze 51 členů, přítomno bylo 27, schůze tedy byla usnášení schopná. V diskuzi se hovořilo o plánech na příští rok, podána byla informace o připravovaných žádostech o příspěvky, poděkováno bylo sponzorům i představenstvu spolku za aktivitu. Po oficiální části schůze následovala živá hudba a společná večeře.

V sobotu 7.10. 2017 se uskutečnil další zájezd ze seriálu „Po stopách Schebků“. Tentokrát to bylo do rodiště Jana Schebka, stavitele železnic – do Šťáhlav u Plzně. Ve Šťáhlavech nás přivítal tamní starosta a paní kronikářka, kteří nás zavedli do zasedací místnosti, kde zručská místostarostka paní JUDr. Alena Hajská předala propagační materiály našeho města. Následné posezení a povídání bylo velmi příjemné a vládla srdečná atmosféra. Kronikářka nám povyprávěla něco o historii šťáhlavského rodu Schebků a starosta nás seznámil se současným děním ve Šťáhlavech. Z jeho povídání vyšlo najevo, že nemáme společného pouze Jana Schebka, ale také házenou, která se na obou místech hraje velmi aktivně, což potvrdil i nejmladší účastník zájezdu – zručský házenkář jedenáctiletý Bořek Jelínek. Pak jsme se prošli k renovovanému bývalému schebkovskému statku, kde dnes bydlí starosta, stejně jako někdejší rychtář – otec Jana Schebka.

Rodáci svou činnost prezentovali představením deskové hry ZATRE a autogramiádou právě vydané brožury "Šlechtici Schebkové".

Foto: Fr. Leopold